Projecteringsrichtlijnen brandblusser NEN 4001:2006

 

Projectering van blustoestellen dient te geschieden volgens de NEN4001. Dit houdt ondermeer in dat de basisbeveiliging van een gebouw als volgt dient te worden gerealiseerd:

Blustoestellen voor de basisbeveiliging moeten zich op elk punt in het gebouw binnen 20 meter loopafstand bevinden, moeten goed bereikbaar zijn en moeten zijn voorzien van de juiste veiligheidssignalering ( b.v.  een photoluminiscent pictogram).

Specifieke risico's binnen het gebouw kunnen worden voorzien van aanvullende beveiliging. Blustoestellen welke bestemd zijn voor aanvullende beveiliging kunnen een kleinere inhoud hebben dan de toestellen voor de basisbeveiliging en mogen bovendien CO2 bevatten als blusstof. Een koolzuursneeuwblusser voor bijvoorbeeld een computerruimte is dus geen onderdeel van de algemene beveiliging, maar van de aanvullende beveiliging. Een dergelijk toestel dient zich binnen 5 meter van het risico waarvoor het bestemd is geplaatst te zijn.

Overigens geldt voor bluswagens dat het onderhoud moet worden uitgevoerd conform NEN 2659 welke grotendeels overeenkomt met NEN 2559 voor wat betreft de eisen van:

Ook voor BHV-opleidingen en herhalingscursussen kunt U bij ons terecht. Indien gewenst kunnen deze ook op locatie worden verzorgd. 

Prijzen en voorwaarden op aanvraag

 

Terug naar de bovenzijde van deze pagina.